2C Media heeft in opdracht van het NWO een introvideo geproduceerd voor het online congres Physics@Velhdoven. Dit congres is normaliter in het Koningshof in Veldhoven maar nu voor het eerst online. De video verwijst naar de historie van Physics@Veldhoven in het Koningshof met daarin verwerkt grafische elementen van het nieuwe thema The Magic of Physics.

Contact